Te'vil Etmenin Kınanması

Kitap Yazarı : İbn Kudame

Fiyat Belirtilmemiş

İbn Kudâme şöyle Demiştir: "Bu kitabı üc bab üzerine kurdum İk bab: Selefin Mezhebi [ve Yolu] hakkında İkinci bab: Onlara uyma [ve onların izinde olmanın zorunluluğu] hakkında Üçüncü bab: Selefin yanında bulundukları şeyin doğruluğunu ve hakkın onların üzerinde oldukları şeyde olduğunu açıklama hakkındadır. Allah Teala'dan bizi ve diğer Müslümanları sırat-ı müstakime iletmesini, bizi ve onları rahmetiyle Naim cennetinin varislerinden kılmasını diliyoruz. Âmin."