Tevhid İnancına Nasıl Ulaştım

Muhammed b.Cemil Zeyno

Maalesef İslâm Âlemi’nin dört bir yanına yayılmış olan İslâm Dini’ne ters bir takım batıl inanç ve düşünceler yer almıştır. Bu kitapta değinilen bütün meseleler bizzat şahit olunan olaylardır. Bilinmelidir ki doğru inanç bakımından Müslümanlar’ın içinde bulundukları durum burada tasvir edildiğinden daha içler acısıdır. Şüphe yok ki bu sapıtmaların temelinde iyi niyet yatmaktadır. İnsanların iyi niyetlerle yapmış oldukları bazı fiiller belli bir zaman sonra biraz daha değişikliğe uğrayarak bu içler acısı durum ortaya çıkmıştır. İnsanların iyi niyetlerle bu sapıklıklara düşmelerinin temelin-de ise cehalet yatmaktadır. Zira insanlar gerçek İslâm’dan yoksun kalıp Dinleri’ni anlamak için sadece hevâ ve hevesine uymuş bazı insanları kaynak olarak alırsalar elbette durum bundan farklı olmayacaktır. Hâlbuki İslâm’ın kaynakları yanlış yapmaya müsait olan insanlar değil Allah’ın Kitâbı Kur’ân ve O’nun Rasûlü r’in Sahih Sünneti’dir. Bu gün İslâm Âlemi’nin içinde bulunduğu şu zilletin sebebi cehaletle gelen saplantılar ve bu saplantıları takip eden şuursuzluk ve takvasızlıktır. Ümmetin içinde bulunmuş olduğu şu zilletten kurtulup yeniden hak ettiği yere ulaşabilmesi ancak ve ancak bütün şirkî dü-şünce ve inançlardan uzaklaşıp İslâm’ı yeniden doğru kaynaklarından öğrenip Sünnet’e uygun bir şekilde yaşama gayreti göstermesindedir.