Secdelerde Elleri Kaldırma Hadisleri

Ebu Muaz, Seyfullah Erdoğmuş

Secdelerde el kaldımaya dair hadisler, sahabe, tabiin, tebei tabiin ve günümüze kadar olan alimlerin sözleri