Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal

EBU MUAZ SEYFULLAH ERDORMUŞ

Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal 3. Baskı (Genişletilmiş.)

Sahih İlmihal (Kur'an ve Sünnet Işığında)


Kitabın hazırlanmasında kaynak olarak hadis, fıkıh ve tefsir eserlerinin yanı sıra, son devrin alimlerinin de muhtelif eserlerinden büyük ölçüde istifade ettim. Allah''tan onlara ve bu kitabın yayma hazırlanması, basılması, dağıtılması ve insanlara ulaştırılması hususunda emeği geçen herkese, hayırlı mükâfatlar vermesini, katında salih amel olarak yazmasını, bu çalışmamda vaki olmuşsa kusurlarımı affetmesini ve bunları fark eden dikkatli gözler tarafından ıslahını nasip etmesini dilerim. Kitabın ilk baskılarında eksikliğini gördüğüm bazı hususlarla farkına vardığım bazı hataların tashihini bu baskıda sunmaya çalıştım. Fark ettikleri eksiklik ve hataları uyaran müslümanlara buradan teşekkür etmek isterim.

Sahih İlmihal 3. Baskıda Yeni Eklenenler

Giriş kısmına İttiba Tevhidi (İttiba Tevhidinin gerçekleştirilmesi, Kitap ve sünnete başvurma zorunluluğu, delil ile amel etme zorunluluğu, uyulacak delilin sahih olması şartı, Selefin hadise tabi olup görüşlerinden vazgeçmeleri, imamların sözleri, çoğunluğun hakkın göstergesi olmayışı) bölümü eklenmiştir. 
Taharet Kitabında; kaplar ve fıtrî sünnetler babları eklenmiş, diğer konular genişletilmiştir. 

Hayız ve Nifas kitabında; buluğa erme alametleri babı eklenmiştir. 

Namaz kitabında; giyim ve tesettür babı eklenmiş, namaz vakitleri hakkında ayrıntılı açıklama yapılmış, namazla ilgili (iki secde arasında ellerin kaldırılması hakkında şüphelere cevaplar, cemaatle namazda cemaatin fatiha okuması için imamın sekte yapması, hasta namazı vb.) diğer bazı meseleler eklenmiştir. 

Seferi (Yolcu Namazı) bölümü genişletilmiştir. Zekat ve Oruç kitapları genişletilmiş, Hac, Umre ve Kurbanlar kitabı genişletilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Muamelat kitabında; Borçlanma Hukuku, Rehn (ipotek), Havale, Daman (Malla kefalet), İflas, Sulh ve Komşuluk Ahkamı, Şirket (Ortaklık), Vekalet, Musakat ve Muzaraa, İcare (ücretle çalıştırma), Boş Araziyi İşletmek, Gasp, Hırsızlık ve Yağma, Şuf''a, Lukata, Hibe ve Hediye, Vakıf, Musabakalar babları eklenmiştir. 

Feraiz Kitabı (varis olma sebepleri, verasetin engelleri, miras taksimi, hacb ve hirman) eklenmiştir. 

Nikah Kitabında; nikahın şartları, nikah kıyılma şekli, eşlerin karşılıklı hakları, birden fazla evlilik, doğum hükümleri eklenmiş, diğer konular genişletilmiştir. 

Talak Kitabında; hidane (çocukların velayet hakkı), iddet ve ihdad babları eklenmiştir. Tıb Kitabında; Hacamat ve dağlama babları eklenmiştir. 

Yeminler kitabında; yemin türleri, yeminde keffaret, hata, unutma ve ikrah, caiz olmayan yeminler eklenmiştir. 

Adak kitabı ayrıntılı olarak eklenmiştir. Yiyecek ve İçecekler kitabı eklenmiş, yenmesi ve içilmesi haram kılınanlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Avlanma kitabı eklenmiştir. Cihad ve Hicret kitabı yenilenmiştir. Kısas ve Diyetler, Hudud (Had Cezaları), Kaza (Yargı) bölümleri eklenmiştir.