Kitab Ve Sünnet'e Dönmenin Gerekliliği

Ali Haşşan

Biz bu küçük risalede, Allah ve Rasûlü’ne itaatin zorunluluğunu ve anlaşmazlıkları Kitâb ve Sünnet’e götürerek çözümlemenin gerekliliğini, mezhep taassubunun tehlikesini, ayet ve hadislerle aynı zamanda sözüne güvenilir ilim ehlinin doğru beyanlarıyla delillendirmek suretiyle açıklayacağız. Ali Haşşân