Kadınların Edepleri

Abdu'l-Melik b. Habib es-Sulemi

Kadınlara Dair bin iki yüz sene önce yazılmış, hadis kitabı hükmünde bir kitap.