İtikad Parıltıları

İbn Kudame

Rahman\'ın sıfatları hakkında Kur\'ân\'da gelmiş olan ve Peygamberden sahih olarak gelmiş her şeye iman etmek, teslim ve kabulle karşılamak red, tevil ve temsil yoluyla ona karşı koymayı terketmek vaciptir. Bunlardan (bu sıfatlardan) müteşabih olanları lafzen ispat edip zahir manasına karşı koymayı terketmek gerekir. Allah\'ın apaçık kitabında övdüğü ilimde râsih olanların yoluna uyarak onun [müteşabihatın] manasının hakikatini Allah\'a bırakırız. Rivayetlerin sıhhatinin sorumluluğunu ise ravilerine yükleriz: \"...İlimde Râsih olanlar ise şöyle derler: \'Onlara imân ettik hepsi Rabbimizin katındandır\'...\'\' (Âl-i \'İmrân 3/7] Sİ