Ey Namazı Terkeden

Muhammed ŞAHİN

Ey namazı terk eden!! Sen, Allah\'ın vermiş olduğu güvence ve korumanın dünya ve ahirette namazı kasten terk edenden kalktığını bilmez misin? Nitekim Mu\'âz b. Cebel radıya\'Uâhu \'anhu\'dan, rivayet edilen hadiste Peygamber sallâ\'Uâhu \'aleyhi ve seltem bu konuda şöyle buyurmuştur: (Parça-parça kesilerek) azap edilsen ve (ateşte) yakılsan bile Allah\'a hiçbir şeyi ortak koşma. Malından ve sana ait olan her şeyden çıkarsalar bile anne ve babana itaat et. Namazı kasten terk etme. Zira kim, namazı kasten terk ederse, Allah\'ın güvence ve koruması ondan kalkmıştır. İçki içme. Zira içki, her türlü kötülüğün anahtarıdır.\' EY NAMAZI TERK EDEN!!* isimli bu küçük risaleye faydalı olması sebebiyle bazı eklemelerde bulunduk. Bu eklemeleri gerek şu an zikrettiğimiz önsözde ve gerek [ iki köşeli parantez arasında ] asıl metin içerisinde yaptık. Böylece risaleyi namazın yeri, önemi, fazileti, hükmü vb. meseleler hakkında Kitâb ve Sünnet delilleriyle tamamlaya çalıştık.