1.Ders : Harfler

Açıklama

1.Ders : Harfler

Kategori Son Videolar

38.Ders: Küçük Nun İle Okuma

37.Ders: Vakıf Durma İşaretleri

36.Ders: Huruf-U-Mukattaa

35.Ders: Sekte

34.Ders: Ra Harfin Okunuşu

33.Ders: Zamir

32.Ders: Lafzatullah'ın Okunuşu

31.Ders: Kalkale

30.Ders: İzhar-I Kameriyye

29.Ders: İdğam-I Şemsiyye