Tacuddin El-Bayburi

Tekfirciyle Kısa Konuşma

BEN .. : Kardeş senin de bildiğin gibi bizimle sizin aranızda en ciddi sorun, sizin cehaleti mazeret kabul etmemenizdir.

TEK .. : Cehalet asla mazeret olamaz. Çünkü Kur'an da ortada, Sünnet de ortada.

BEN .. : Yani diyorsunuz ki ; Din adına bizim sorumlu olduğumuz kaynaklar belli ve ortada, öğrensinler, öyle mi kardeş ?

TEK .. : Evet, Kur'an ve Sünnet orta da...

Devamını Oku

Haricilik Ve Tekfir Fitnesi

Değerli Müslümanlar !bilindiği gibi bu ümmetin içerisinde bulunduğu bazı fitne ve fesadın kökleri taa ilk asırlara kadar uzanır. Raşid halife Ömer bin Hattab r.a nun bir Mecusi tarafından öldürülmesi ile başlayan, sonraOsman zinnureyn r.a nun alçakça katledilmesi, daha sonra da kaderin nefyi görüşü derken bir çok fitne ve fesat arzı endam etmiştır.

Devamını Oku

İslami Mücadelede Şiddet Sorunu

Değerli kardeşlerim ! Müslümanların içerisinde bulunduğu en önemli ve en ciddi arızalardan bir tanesi de ; islami mücadelede metod arızasıdır.

Maalesef Müslümanlar bu gün batıla karşı olan mücadelelerinde tebliğ metodunu kullanmaktan aciz düşmüş, dolayısiyle işin kolayına kaçarak çareyi şiddete dayalı vasıtalara sarılmakta görmeğe başlamışlardır.

Devamını Oku

Ölülere Kur'an Okunmaz

Müslümanların içerisinde bulunduğu çirkin arızalardan birisi de ; gerek kabir ziyaretleri esnasında ve gerekse oralara uğramadan ölüler için Kur’an okuyup seva-bını onlara gönderme adetleridir ….

Bu konuda ne Allah’ın kitabında ve ne de Resulü’nün sünnetinde mesele ile alakalı

Hiçbir delilin olmamasına rağmen,inananların kısmı aza..

Devamını Oku

Kadın'da Ev'de At'da Uğursuzluk Var Mı ?

Değerli Müslümanlar !İslam dininin getiridiği güzel öğretileri arasında olan şeylerden birisi de, uğursuzluğa inanmamaktır. Yani günleri, ayları veya herhangi bir şeyi, bir kimseyi uğursuz saymak, uğurlu ve uğursuz sayılan o şeylere göre hareket etmek, İslam dininin iptal ettiği cahiliyye adetlerindendir. Ve hatta bu şirk sayılmıştır.

…Nebi s.a.v şöyle buyurmuşlardır : " Advâ - yan...

Devamını Oku

Amellerde Orta Yol

Değerli Müslümanlar ! unutmayalım ki ; Allah’a kulluk vazifesini yerine getirirken, muhatabı olduğumuz emir ve nehiylerin kaynak olarak kabul edildiği ölçü Kitap ve Sünnet’tir. Bunun haricinde biz, katiyetle ibadet adı altında Allah’a takdim ettiğimiz eylemleri isbat edecek başka bir kaynağın varlığını kabul etmiyoruz.

Yani, hüküm koymada olsun, ibadet şekil ve şemalin ...

Devamını Oku