Üç Kişi Bile Olsanız

“Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.”(Mücadele-7)

Allah’ın bilgisi dışında ne bir dişi gebe kalır ne de bir yaprak (Allah’tan) izinsiz düşer… Allah’ın bilgisi haricinde canlı ya da cansız hir bir varlık yoktur. Milyarlarca yaratılan insanoğlu yüzlerce çeşitlikte diller konuşmasına rağmen Allahu teala tüm dillerden ve tüm şivelerden karıştırmaksızın anlar…

Dünyanın her tarafında gerek konuşma engellilerin gerekse en iyi edebiyatçılarının bile kalbinden geçenleri harfiyyen bilir… Bu bilgi, Allah’u tealaya zorluk çıkartmaz… Karıştırma yaptırmaz…

Okuduğumuz ayeti bu bilgiler ışığında tekrar okuyalım;

“Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur…”

Allah’ın her an gördüğüne iman etmeyenimiz yoktur… İstersek dünyanın en karanlık yerinde tek başımıza olalım… Biz Müslümanlar buna iman ederiz… buraya kadar tamam… Peki, neden Allahu teala bu ayette biraz detaya iniyor? Neden; “Üç kişi… Hatta beş kişi…” diyor?

Cevabını elbetteki Allah bilir… Ben sadece hikmetleri öğrenmek adına bu soruyu ortaya attım…Şu an aklıma gelenleri sizlerle paylaşayım; Allahu teala şöyle diyor;

* Üç kişi bir araya gelip gizli bile konuşsalar ben işitirim… Gizli ve sessiz konuşmaları işitmeme engel değildir… Ben, sadece sesli konuşulunca iştmem…

* İsterseniz beş kişi olun… Ses sayısının artması işitmeme engel değildir… Ve işitirken de sesleri birbirleriyle karıştırmam…

* Gizli konuşmak isteyen insanlar gözlerden uzak mekanlar seçerler… Ben, o mekanlardan da haberdarım… Siz insanlar, ilmim dahilinde çepe çevre kuşatılmışsınız…

* Razı olmayacağım şeyleri konuşmayın. Tüm gizli ve açık konuşmalarınız kaydediliyor ve yarın ahirette sizlere dinletilecek…

* Üç ya da beş rakamından az veya çok olmanız ilmime gölge düşürmez… Tüm insanların hem kalbinden geçenleri, hem konuşmalarını hem uğrak yerlerini hem de adlarını karıştırmadan görür, işitir ve bilirim… Hem de hiçbir yorgunluk hissetmem.

Aslında çok dersler var bu ayetimizde… Sadece aklıma gelenleri sizlerle paylaştım…