Karınca Yuvasından Çıkarılacak Dersler

İbn Mesud radıyallahu anhu şöyle rivayet eder: Resulullah aleyhisselam ile birlikteydik. Ateşle yakılmış bir karınca yuvasının yanından geçtik. Bunu gören Resul-i Ekrem öfkelendi ve ; “ Allah-u Teâlâ’nın azabı ile azap etmek hiç bir beşer için doğru olmaz” buyurdu.( İmam Ahmed, Ebu Davud, Nesai)

Resulullah aleyhisselamın vahiyle konuştuğuna ve sünnetin vahiy olduğuna inanan bir müslüman olarak okuduğum her sahih hadiste geçen her kelimeyi dikkatle okur kendi adıma dersler çıkarırım… Hadisleri çok ağaçlı bir bahçeye benzetirim… Bahçenin içine girip dolaşan bir kimseyle bahçe duvarından bakan bir kimse aynı çoklukta meyve göremez…

Hadisleri okurken bahçeye girer gibi metnin içine girip dolaşırım. Metnin içinde kalış süremi uzattıkça alacağım dersler aynı oranda artış gösterir… Okuduğumuz bu hadisi bahçeye duvar önünden bakar gibi değerlendirirsek alacağımız tek dersin, canlıları ateşle yakarak öldürmenin haram olduğunu görürüz…

Şimdi bu metnin içine girip şöyle bir dolaşalım;

Resulullah aleyhisselam ile birlikte olan İbn-i Mesud radıyallahu anhu isteseydi hadis metninin sadece son cümlesini rivayet ederdi… Resulullah aleyhisselam’ın bu sözü neye binaen söylediğini de zikretmesi bizlere şu dersleri verir;

* Peygamber efendimiz aleyhisselam oturduğu yerde emir ve yasakları sıralamamıştır. Hayatın içine girmiş ve canlı örnekler üzerinden hükümler beyan etmiştir.

* Resulullah aleyhisselam işlenen suçun failini araştırmamıştır… Sadece tüm dikkatleri işlenen suça çekmiştir.

* Burada Allah-u Teâlâ’nın azabı ve azap şekli de hatırlatılmıştır…

* Ortada bir haram işlenmişse bu, müslümanı öfkelendirmeli… Çünkü Resulullah aleyhisselam haram karşısında öfkelenmiştir.

* Sahabeler Resulullah aleyhisselamdan hadis dinlerken sadece dudaklarına bakmadıklarını görüyoruz… Hem dinlerken hem de rivayet ederken yüz ifadesi ve ses tonuna bile dikkat ettiklerine bu hadisteki gibi şahit oluyoruz…

* Resulullah aleyhisselamın merhametini ve hayvanların da haklarını savunduğunu görüyoruz.

* Hayvanları ateşle yakma hadisesinde her kim olursa olsun, - ister hayvanlar tarafından eziyete uğrayanlar olsun- hayvanları yakarak zarar veremez diyerek hiç kimseyi istisna etmemiştir…

* Sefer halinde bile olsa çevresini gözetleyen bir Peygamber… İsteseydi önemsemez geçer giderdi… Demek ki hareket halinde olan bir müslüman dalgın olmamalı.

* karınca gördüğümüzde aklımıza bu hadis gelsin ve bin dört yüz küsür sene öncesine yolculuk yapalım.

Evet değerli okuyucu kardeşlerim!

Âcizane kıt bilgimizle bu hadisten bu kadarcık dersler çıkarabildik… Ama inanın bir bukadar daha dersler çıkarılabilir. Çünkü okuduğumuz metin sıradan bir metin değil…