Bir Dua Bin Kilit

Havle Binti Hakîm radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” dedi:“Kim bir yerde konaklar da sonra “Yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine (âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.”( Müslim, Zikir 54, 55. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 40.)

Açıklama:

Sosyal bir varlık olan insanoğlu bazen eş-dost ziyaretleri için, bazen de ticari amaçla bulunduğu beldeden yola çıkar… Yolcu vasfına sahip olan bir kimse zarar görmeye çok müsaiddir… Bir defa, kendisi yalnızdır… Savunması güçsüzdür… Adres bulamayabilir, kandırılma ihtimali vardır…

Bu sadece ‘insan’dan gelme ihtimali olan zararlardır… Bir de buna hayvanlardan gelen ya da doğa afetlerinden gelecek zararları hesaplarsak insana gelme ihtimali olan zararlar çoğalmış olur…

Kullarına karşı merhametli olan Allah-u teala insanlara zarar verecek tüm etkenleri durdurtan bir formül öğretiyor… Bu formül, efendimiz aleyhisselam üzerinden bizlere öğretiliyor. Okunması dört-beş saniye süren bu formülü dikkatlice incelediğimizde şu gerçekle karşılaşırız;

“ İnsanın başına gelecek herhangi bir musibet-zarar- Allah’ın dilemesiyledir. Bu zararların tamamı Allah’ın dilemesiyle harekete geçerler… Okunacak bu dua, onların yerlerinde sabit kalmasını sağlar. Okuduğumuz bu duayı sanki işitmişlercesine silahlarını toprağa gömerler…

Akla şöyle bir soru gelebilir; “Peki, bu duayı okumamıza zağmen herhangi bir zarar gördüğümüzde nasıl bir yorum yapmamız gerekir?”

“Başımıza daha büyük bir bela gelebilirdi! Ya da bu zararla inşaallah günahlarımız dökülüyordur.” Gibi yorumlar yaparız…

Bu duayı sadece yolculuklarda okumayız. Pikniğe giderken haşerelerden korunmak için de okuruz… Ya da işi giderken de okuyabiliriz…

Bu duayı okumayan-ya da bu duadan habersiz olan- bir sahabe bakın bir haşereden nasıl rahatsız olmuş;

Geceyi bir akreple uğraşarak geçirdiğinden şikâyet eden müslümana Hz. Peygamber; “Akşamleyin, ‘yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine sığınırım’ deseydin seni rahatsız etmezdi”( Müslim, Zikir 55 )

Ezberi kolay olan bu duayı arapçasından ezberleyip günlük yaşantımızda kullanmamız duasıyla…