Feyzullah Birışık

Bidatçılara Duyurulur

1-"Lokman İbn Ebi İdris el'Havlânî'den rivayet edilmiştir; o şöyle diyordu:

İnsanlar ne zaman dinlerinde bir bid'at ihdas ederlerse, onunla birlikte mutlaka kendilerindeki bir sünneti rafa kaldırmış olurlar.

2- Genel olarak, akıllar vahiy olmaksızın kendi maslahatlarını tek başlarına kavrayamazlar. Bid'at çıkarmak bu esasa aykırıdır. Çünkü varsayımlar şer'î bir dayanak ...

Devamını Oku

Ağlatan Kürek Sesi

Sevgili anneciğim…

Allah için akıttığın gözyaşlarının gereksiz yere akması için bu mektubu kaleme almadım… Gözyaşlarının her bir tanesinin önemini ve cenneti kazanmak için birer birer Allah için akıtılması gerektiğini bildiğini...

Devamını Oku

Üç Kişi Bile Olsanız

"Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir."....

Devamını Oku

Bir Dua Bin Kilit

Havle Binti Hakîm radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” dedi:“Kim bir yerde konaklar da sonra “Yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine (âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.”...

Devamını Oku

Karınca Yuvasından Çıkarılacak Dersler

İbn Mesud radıyallahu anhu şöyle rivayet eder: Resulullah aleyhisselam ile birlikteydik. Ateşle yakılmış bir karınca yuvasının yanından geçtik. Bunu gören Resul-i Ekrem öfkelendi ve ; “ Allah-u Teâlâ’nın azabı ile azap etmek hiç bir beşer için doğru olmaz” buyurdu.( İmam Ahmed, Ebu Davud, Nesai)

Resulullah aleyhisselamın vahiyle konuştuğuna ve sünnetin vahiy ..

Devamını Oku

Karanlıkta Sağır Olmak

“Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu saptırır ve kimi dilerse onu doğru yola koyar.” En’am, 39

Açıklama: Ayetlerin yalanlanması için ayetleri işiten bir kişinin o ayetinin muradını-anlamını- bilmesi gerekir… Bunun için de yetkili bir ağızdan dinlemesi icab eder… Aksi halde öncelikle muhatabını yalanlaması gerekir...

Devamını Oku