Harici Gruplar

Şeyh Muhammed el-İmam Hafazahullah’a soruldu: El-Kaide örgütüne hariciler denebilir mi?

Cevap: Evet onlara hariciler denir. İhvanu’l-Muslimin grubuna hariciler denir. Hizbu’t-tahrire hariciler denir. Sururiyye grubuna hariciler denir. Nitekim onlar Cezair ve başka yerlerde huruç etmişlerdir.

Fetva tarihi: 02 Cemadiyessani 1433

Link: http://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=369

Tercüme Eden: Ebu Muaz